தேசிய அறிவுசார் ஆணையம்
இந்திய அரசு
  


புது
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल
புது பரிந்துரைகள்

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
முக்கியப் பகுதிகள்

பெறுதல்
கல்வியறிவு
மொழி
மொழிபெயர்ப்பு
நூலகங்கள்
வலையமைப்புகள்
வாயில்கள்

கருத்துகள்
பள்ளிக் கல்வி
தொழிற் கல்வி
உயர் கல்வி
மருத்துவக் கல்வி
சட்டக் கல்வி
மேலாண்மைக் கல்வி
பொறியியல் கல்வி
திறந்த மற்றும் தொலைதூரக் கல்வி
உருவாக்கம்
அறிவியல் மற்றும் தொழிற் நுட்பம்
அறிவுசார்ந்த சொத்து உரிமைகள்
புதுமை
தொழில்முனையம்

பயன்பாடு
பாரம்பரிய அறிவு
வேளாண்மை

சேவைகள்
மின் நிர்வாகம் /ஆளுகை