தேசிய அறிவுசார் ஆணையம்
இந்திய அரசு
  


புது
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल
புது பரிந்துரைகள்

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
இந்திய நாட்டை அறிவுசார்ந்த நாடாக மாற்றும் குறிக்கோளோடு பிரதமரின் உயர்மட்ட ஆலோசனைக் குழு தேசிய அறிவுசார் ஆணையத்தை அமைத்தது. இதில் ஐந்து முக்கியப் பகுதிகள் உள்ளன. கல்வி முதல் மின் நிர்வாகம் வரை அடங்கும்.


பெறுதல்
கல்வியறிவு
மொழி
மொழிபெயர்ப்பு
நூலகங்கள்
வலையமைப்புகள்
வாயில்கள்

உருவாக்கம்
அறிவியல் மற்றும் தொழிற் நுட்பம்
அறிவுசார்ந்த சொத்து உரிமைகள்
புதுமை
தொழில்முனையம்

கருத்துகள்
பள்ளிக் கல்வி
தொழிற் கல்வி
உயர் கல்வி
மருத்துவக் கல்வி
சட்டக் கல்வி
மேலாண்மைக் கல்வி
பொறியியல் கல்வி
திறந்த மற்றும் தொலைதூரக் கல்வி

பயன்பாடு
பாரம்பரிய அறிவு
வேளாண்மை

சேவைகள்
மின் நிர்வாகம் /ஆளுகை


வேலைக்குழு
பணிப்பட்டறை / கருத்தரங்குகள்
ஆய்வுகள்

மொழி
மொழிபெயர்ப்பு
புது: நூலகங்கள்
புது: வலையமைப்புகள்
புது: வாயில்கள்
புது: தொழிற் கல்வி
புது: உயர் கல்வி
புது: அறிவியல் மற்றும் தொழிற் நுட்பம்
புது: शोध का कानूनी ढाँचा
மின் நிர்வாகம் /ஆளுகை
ரைகள்


நோக்கங்கள் மற்றும் குறிக்கோள்கள்
உறுப்பினர்கள்
அமைப்பு
ஆலோசகர் மற்றும் பணியாளர்கள்
நிதி