தேசிய அறிவுசார் ஆணையம்
இந்திய அரசு
  


புது
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल
புது பரிந்துரைகள்

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
தேசிய அறிவுசார் ஆணையத்தின் ஆலோசனைகள் | பணிப்பட்டறை / கருத்தரங்குகள்

பணிப்பட்டறை / கருத்தரங்குகள்

 1. மொழிபெயர்ப்பு
 2. வலையமைப்புகள்
 3. எழுத்தறிவு
 4. பள்ளிக்கல்வி
 5. இஸ்ஸாமியக் கல்வி
 6. தொழிற்கல்வி
 7. திறந்த மற்றும் தொலைதூரகல்வி
 8. அறிவாற்றல் உரிமைகள்
 9. அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
 10. வேளாண்மை
 11. நூலகங்கள்