தேசிய அறிவுசார் ஆணையம்
இந்திய அரசு
  


புது
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल
புது பரிந்துரைகள்

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
தேசிய அறிவுசார் ஆணையத்தின் ஆலோசனைகள் | வேலைக்குழு

வேலைக்குழு

  1. நூலகங்கள்
  2. மொழி
  3. உடல்நலத் தகவல் வலையமைப்புகள்
  4. கல்வி
  5. மருத்துவக்கல்வி
  6. சட்டக்கல்வி
  7. மேளாண்மைக் கல்வி
  8. மரபுக்கல்வி
  9. திறந்த மற்றும் தொலைதூரகல்வி