राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल

नई सिफारिशें

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
केन्द्रविन्दु क्षेत्र | अनुवाद

अनुवाद

ज्ञानकोसृजन अनि आलोचनाको लागि, सबैको संहभागिताको निम्ति उच्चमानको अनुवाद सामग्री आवस्यक छ ज्ञानकोजटिल क्षेत्रहरुमां प्रवेशाधिकार पाइने | सामाजिक विकाशको लागि हालको सुविधाहरु पर्याप्त छैन| अवक्त र अस्विकृत मांग र अमिल्दो समाजमां सम्पूर्ण तथ्यज्ञानकोक्षेत्रमां |यसकारण इस विशयमां सर्वसाधारणको हस्तक्षेप जरुरि छ|

राष्ट्रिय ज्ञान आयोगको विचारयोग्य विशयहरु यो हो:
  • अनुवाद व्यवस्थाको विकास
  • मुद्रित अनि वेबमां प्रकासित प्रकाशनको प्रोतसाहन
  • शिक्षण सानग्रिको अनुवाद अनि अनुवादको लागि प्रशिक्षण
  • दक्षिण एसियाको साहित्य र भारतिय भाषाको प्रक्षेपण
  • अनुवादको तथ्य भण्डारको स्थापना

More Translation links: सिफारिश     परामर्श