राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल

नई सिफारिशें

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
केन्द्रबिन्दु क्षेत्र | स्कुल शिक्षा

स्कुल शिक्षा

वेब पोर्टाल एउटा वेबसाइट अथवा परिसेबा हो जो एउटा विशेष विशयमां प्रवेशाधिकार दिन्छ अनि आफनो व्यबहारकारिहरुलाइ धेरै प्रकारको साधनहरुको सृजन र भाग गर्ने र सेवाहरुको जस्तो केस स्टाडि, इ-मेल गोष्ठी, फोरामहरु, सार्च इङ्जिन एउटा क्षेत्रको तथ्यको अधिकार,जनताको सभागिता पारदर्शिकता समस्त देशमां बहिन्दै छ| यो जस्तो साधन पबलिक पोर्टाल एउटा महत्वपूर्ण भूमिका छ जो जनताको अधिकारको प्रयोगमां बड़ावा दिन्छ|

यो संदर्भमां राष्ट्रिय ज्ञान आयोगले पब्लिक पोर्टाल गुरुत्वपूर्ण क्षेत्रमां स्थापनाको लागि यो निम्नलिखित कार्यविधि पारित गरेको छ:
  • नेत्रित्व दिने संस्थाहरु लाइ चिन्नु
  • पोर्टालको गठणको बारेमां नेत्रित्व दिने संस्थाहरुको द्वारा प्रस्ताव जम्मा गर्नु आयेग को विचारको लागि
  • सहभागीदार र हिस्सेदारहरु लाइ चिन्नु र पोर्टाल संचालनको रुपरेखाको स्थापना
  • विशयसुचिको विकाश

More School Education links: परामर्श