राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल

नई सिफारिशें

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
केन्द्रबिन्दु क्षेत्र | पोर्टालहरु

पोर्टालहरु

वेब पोर्टाल एउटा वेबसाइट अथवा परिसेबा हो जो एउटा विशेष विशयमां प्रवेशाधिकार दिन्छ अनि आफनो व्यबहारकारिहरुलाइ धेरै प्रकारको साधनहरुको सृजन र भाग गर्ने र सेवाहरुको जस्तो केस स्टाडि, इ-मेल गोष्ठी, फोरामहरु, सार्च इङ्जिन एउटा क्षेत्रको तथ्यको अधिकार,जनताको सभागिता पारदर्शिकता समस्त देशमां बहिन्दै छ| यो जस्तो साधन पबलिक पोर्टाल एउटा महत्वपूर्ण भूमिका छ जो जनताको अधिकारको प्रयोगमां बड़ावा दिन्छ|

यो संदर्भमां राष्ट्रिय ज्ञान आयोगले पब्लिक पोर्टाल गुरुत्वपूर्ण क्षेत्रमां स्थापनाको लागि यो निम्नलिखित कार्यविधि पारित गरेको छ:
 • नेत्रित्व दिने संस्थाहरु लाइ चिन्नु
 • पोर्टालको गठणको बारेमां नेत्रित्व दिने संस्थाहरुको द्वारा प्रस्ताव जम्मा गर्नु आयेग को विचारको लागि
 • सहभागीदार र हिस्सेदारहरु लाइ चिन्नु र पोर्टाल संचालनको रुपरेखाको स्थापना
 • विशयसुचिको विकाश
 • पोर्टालाइ छोड़नु
भारत जल पोर्टालको विकाश एउटा सार्वजनिक दातव्य ट्रास्ट, अर्घ्यम ट्रास्ट को द्वारा हुँदैछ| जेनुयारि 2006 मां शुरु भएको यो योजना डिसेम्बर 2006 मां छोड़िने कुरा छ|

जल विभागको बारेमां तथ्य अनि ज्ञान बाँड़नुको लागि यो पोर्टाल मुक्त मञ्चको सृजन लाइ लक्ष गरेको छ :
 1. साधारण दर्शकवृन्दको जल संचालनको बिभिन्न दृष्टिकोणको बारेमां सचेतनता बड़ाउनु
 2. निष्ठावान पेशावरहरुको मांझमां सफल उपकरणहरु र अभिज्ञता
 3. बिभिन्न सहभागीदारहरुको मांझमां तथ्य संचारको लागि मञ्च जुटाउनु
भारतीय शक्ति पोर्टालको यहि कारणले गर्दा विकाश भइ रहेका छ यसको विस्त्रित कारवाइहरु योहो

 1. शक्तिको उत्पत्तिहरुलाइ चिन्नु र आधारभुत दृष्टिकोणहरुको बारेमां आवश्यक ज्ञान दिनु
 2. डाटा र तथ्य प्रदान गर्नु
 3. तथ्यको पुनः प्राप्तिको लागि प्रभाउशाली र छिट्टो उद्धार गर्नु सक्ने व्यवस्था लाइ समर्थ गर्नु
 4. तथ्य भण्डारको अनुरक्षण र नवीकरण
 5. विचारहरुको विनिमय र साटासाट गर्नुको लागि मंच प्रदान गर्नु
सेन्टार अफ साएन्स एन्ड एनभिरनमेन्ट (CSE), बाट पाएको इन्डिया एनभिरनमेन्टल पोर्टालको उन्नतिकरणको एउटा प्रस्ताव लाइ एन के सि विचार गर्दैछ|

भारतीय शिक्षा र नागरिक अधिकारको पोर्टाल लाइ उन्नत गर्नुको लागि प्रारम्भिक कार्य शुरु भएको छ|