राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल

नई सिफारिशें

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
केन्द्रबिन्दु क्षेत्र | नेटवर्कहरु

1. ज्ञान नेटवर्कहरु

देशमां परियाप्त परिमानको उच्चस्तरको प्रशिक्षित कर्मिदल तैयारगर्नुको लागि शिक्षाको क्षेत्रमां विस्तिर्ण व्यावस्था अनि सामग्री जरुरी छ| देशमां परियाप्त संख्याको राम्रो प्रतिष्ठान अनि उपयुक्त अनुसंघानको सुविघाहरुको सृष्टिको विशयमां कुनै समापत्र नगरि सफलताको लागि देशमां उच्च स्तरको राम्रो प्रतिष्ठानहरुको साधनलाइ, शिक्षण सानग्री, उपकरण र सुविधाहरुलाइ बाँटेर चलाउनु | त्योमाथि अनुसन्धान र विकाश विश्व सर्वत्र प्रतिष्ठानहरु एका-अर्कामाथि निर्भर गरेर चलदैछ| कम्पिउटार निर्भर डाटा सम्बधित अनि समस्याहरुको लागि यो जरुरि छ| यसको म्ख्य समाधान यो होकी सलहा परामर्श गर्नु र डाटा र सिक्षण सामग्रि बाँड़नु| यसकारण यो आवशक होकी भारतीय गवेशकहरुको पारस्परिक सहायता लिएर यथोचित दाममां सुविधा प्राप्त होस| अनुसन्धान र विकाशको डाटा र सामग्रीहरु बाँड़ेर काम गर्ने निती इउरोपमां 80को दशक देखि प्रचलित छ अनि अरुहरुले ग्रहण गरेको छ र भारतको लागि पनि यो कार्यकारि हुनु सकछ|

यो संदर्भमां राष्ट्रिय ज्ञान आयोगले सबै विश्व-विद्यालय,अनुसन्धान र विकाश प्रयोगशालाहरु,विज्ञान अनि कारिगरि संस्थाहरु, स्वास्थ्यको सेवा र सुविधा, कृषि अनुसन्धान संस्था र पुस्तकालयहरुलाइ जोड़ेर शाखा प्रशाखा भएको मुनासिब दाममां एउटा नेटवार्क तैयार गर्ने परिकल्पना गरेको छ जसमां 100Mbpsको गति हुन्छ| डा. डि पि एस सेठ एन. के. सिको बाहारि बिशेषञ एउटा सेतो कागत तैयार गर्नु भएको छन जसमां कार्यपद्धति वर्णित छ| यो सबै कर्मधारहरुको मांझमां वितरित भएको छ ताकि सबै सुझाउ एन. के. सिको सिफारिश पत्रमां अन्तरभुक्त हुनु सक्छ|

2. स्वास्थ्य सम्पर्कित तथ्यको नेटवर्क

भारतको स्वासथ्य परिसेवाको उन्नतिकरणको लागि एउटा द्रुत विश्वास योग्य, समकालीन स्वासथ्य विषयक तथ्य प्रणाली तैयार गर्नु परछ | भिन्न भिन्न संस्थाहरुको अलग अलग स्वास्थ्य परिसेवा भयोभने त्यो तथ्यको आदान प्रदान कठीन हुन्छ अनि खर्चा पनि बेशि हुने सम्भावना छ| एउटा स्वासथ्य नेटवर्क तेस कारण जरुरी छ यो सबै समस्याहरु देखि स्वास्थ्य व्यवस्थालाइ बचाउनुको लागि|

यो सबै समस्याहरुको कारणले गर्दा राष्ट्रिय ज्ञान आयोगले एउटा कार्यगोष्ठीको स्थापना गरेको छ जो स्वास्थ्य तथ्य नेटवर्कको बारेमां सबै विशयहरु लिएर काम गरछ | राष्ट्रिय स्तरको वेब निर्भर, सुरक्षित इलेकट्रनिक स्वास्थ्य तथ्य व्यबस्थाको लागि, तथ्यप्रयुक्ति र क्लिनिकल् मान पुराउने अनि औपचारिक कार्यकारिताको लागी कार्यगोष्ठी आलोचना गर्दैछ र |


More Networks links: परामर्श