राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल

नई सिफारिशें

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
केन्द्रबिन्दु | भाषा

भाषा

भारत जस्तो बहुभाषी देशमां भाषको मुल्य केवलमात्र बोली सचांरको माध्यम अनि निर्देशको वाहन होइना तर प्रवेशाधिकारको निर्धारणकर्ता पनि हो | अंग्रेजिमां बोलनु र लेखनु सकने ले उच्च शिक्षा कर्मसंथानमां प्रवेशाधिकार पाइनछ | स्कुलमां उच्च मानको अंग्रेजि शिक्षा न पाउने ले उच्च शिक्षामां र श्रेष्ठ शिक्षा प्रतिष्ठानहरुको प्रतियोगितामां अघि बड़नु सकिन्दइन | विशेषत कर्मक्षेत्रमां, पेशागत नौकरि मात्रैहोइ न उच्चपदाधिकारको नौकरिमां पनि यो एउटा ठुलो बाधाको रुप लिन्छ |

यो संदर्भमां राष्ट्रिय ज्ञान आयोग औपचारिक रुपले विस्त्रित क्षेत्रमां जाँहा सरकारको कार्यकर्ताको जस्तो प्रधानमन्त्रि, मुख्यमन्त्रि, पार्लामेन्टको सद्स्यहरु,सित,कानुन अनि सामाजिक संस्य़ाहरु सित आलोचना भइ रहेका छ | आयोग ले एउटा कार्यगोष्ठीको स्थापना गरेको थियो सर्वस्तरको अंग्रेजि शिक्षाको निम्ति| कार्यगोष्ठीको प्रतिवेदन र विस्त्रित आलोचनाको आधारमां आयोग सिफारिश जम्मा गरेको छ | यो सिफारिशहरु अंग्रेजि शिक्षाको प्रचलन, शिक्षण, प्रासंगिक किताबहरु, शिक्षकहरुको प्रशिक्षण, पर्याप्त शिक्षण-सामग्रि (शिक्षक अनि सामग्रि ) र आइ सि टि को प्रयोग भाषा शिक्षणमां|


More Language links: सिफारिश