राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल

नई सिफारिशें

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
केन्द्रबिन्दु क्षेत्र | नवाचार

नवाचार

भारतीय अर्थनीति प्रति वर्ष 6-8% र निर्यात 30% बढ़ि रहेका छ CAGR र अन्य वाणिज्य गोष्ठीहरु अन्तरर्राष्ट्रीय व्यबसायिक प्रतिष्टानहरु र मालसमान सित प्रतियोगिता गर्नु सकिनछ तर यो सबै निर्भर गर्छ धेरै सहायक तत्वहरुलाइ मिलाएर एउटा अनुकूल वातावरणको स्थापनामां जसमां छ पूँजी र श्रमिक समाजको उतपादन-क्षमताको वर्द्धन, अलिकति खर्चामां राम्रो मांको उतपादन र सेवाहरुलाइ उपयोगी बनाउनु म सजिलै नदेखिने तर यो एउटा मूल चालकहो|

राष्ट्रिय ज्ञान आयोग खोज र अनुसन्धान गर्दैछ कसरि आविष्कार देशमां धटि रहेकाछ र यो कसरि भारतीय अर्थनीतिको विविध क्षेत्रमां वृद्धि र प्रतियोगिताको उन्नतिमां चालकको भूमिका लिएको छ| यो ठानेर भारतको नया चिन्तन प्रगतिलाइ अझै बड़ाउनुर अनि सरकारहरुको मानसिकताको परिवर्तन र नवजागरणको क्षेत्रमां सरकारहरुको भूमिका | ज्ञान आय़ोग एउटा राष्ट्रीय स्तरेको आबिष्कार वातावरण सृष्टिको विषयमां सोचदैछ | यसमां स्थानीय र जातीय स्तरको नया ब्यबसा-वाणिज्यिमां उत्साह दिनु पर्छ एबं बिज्ञान र प्रयुक्तिबिद्याको क्षेत्रमां नया आन्तर्बिषयक अध्ययन आझै सक्रिय हुन्छ जसको नया पद्धति र समाधानको सूत्र पाउनु सम्भव छ| यो क्षेत्रमां अझै बेशि जानकारी पाउनुको लागि ज्ञान आय़ोग एकटा राष्ट्रीय स्तरेर सर्बेक्षणको लागि बिभिन्न क्षेत्र बाट नेतृस्थानीय ब्यक्तिहरु आलोकपात गर्नु सकिन्छ यसरि बिभिन्न क्षेत्रेको प्रधान कर्ताहरु कार्यशालारको मांग गर्नुहँदैछन|


More Innovation links: परामर्श