राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल

नई सिफारिशें

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
केन्द्रबिन्दु क्षेत्र | उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा

भारतमां उच्च शिक्षा 12 क्लास पछाको शिक्षा बुझाउनछ | यसको बृहत उद्देश्य हो 20% देखि बढ़ाउनु यसको माने उच्च शिक्षा दुइ गुण बढ़ाउनु पर्छ | शिक्षणको मानलाइ न छुइकिन र शिक्षाको मानलाइ बढ़ाएर र उच्च शिक्षा अजै प्रसंगिक गरेर एलाउ विस्तृत गर्नु पर्छ | उच्च शिक्षालाइ सबैको लागि, सर्व स्तरको मान्छेको लागि बनाउनु |

राष्ट्रिय ज्ञान आयोगको विचारयोग्य विशयहरु यो हो:
  • व्यवस्थापक समस्य़ाहरु लाइ चिन्नु जसतो उच्च शिक्षाको मान र परिमान
  • उच्च शिक्षाको लागि अर्थको व्यवस्था
  • विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत गठणको परिवर्तन
  • शासन र प्रशासन
  • पाठ्य़कम्र र परिक्षाहरुको विशय मां सन्तोष
  • अध्यापना र अनुसन्धान कार्य
  • नियामक ढाँचा