राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
भारतीय शक्ति पोर्टालको
भारत जल पोर्टालको

नयि सिफारिश

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
राष्ट्रिय ज्ञान आयोग भारत को प्रधान मन्त्रि लाइ उपदेश दिनु सकिने एउटा उच्च स्तरिय सभा हो৷ भारतलाइ ञ्यान समाज (नलेज सोसाइटि) बनाऊनुको निम्ति यो स्थापित भयेको थियो৷यो नलेज पेपाडिमको शिक्षा देखि इ-गर्भनेन्स सम्मको पाँच केन्द्रिभुत क्षेत्र मा विस्त्रित छ৷


प्रवेशाधिकार
साक्षरता
भाषा
अनुवाद
पुस्तकालयहरु
नेटवर्कहरु
पोर्टालहरु

सृजन
विज्ञान र प्रयुक्तिविद्या
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार
आविष्कार
उद्योग

धारणाहरु
स्कुल शिक्षा
पेशागत शिक्षा
उच्च शिक्षा
चिकित्सा शास्त्र शिक्षा
कानुनी शिक्षा
प्रबंधन शिक्षा
इ़न्जिनियरिगं शिक्षा
मुक्त र दुरि शिक्षा

प्रयोग
परम्परागत ज्ञान
कृषि

सेवाहरु
इ गर्भनेन्स


कार्य गोष्ठी
कार्यशाला/अधिगोष्टी
सर्वेक्षण

भाषा
अनुवाद
नया: पुस्तकालयहरु
नया: नेटवर्कहरु
नया: पोर्टालहरु
नया: पेशागत शिक्षा
नया: उच्च शिक्षा
नया: विज्ञान र प्रयुक्तिविद्या
इ गर्भनेन्स
शिक्षाको अधिकार

उद्देश्य र संदर्भको शर्तावली
सदस्यरा
सांगठनिक रचना
उपदेष्टा र कर्मीबृन्द
आर्थिक स्थिति