राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल

नई सिफारिशें

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
हाम्रो बारेमां | उद्देश्य र संदर्भको शर्तावली

संदर्भको शर्तावली

सरकारेर १३ जुन २००५-को विज्ञप्तिको अनुसार राष्ट्रीय ज्ञान आयोगको (एन के सि) अगाड़ि सन्दर्भको निम्नोक्त शर्तावली राखेको छ৷

  • शिक्षा-व्यवस्थामां श्रेष्ठता ल्याएर एकविंश शतकमां ज्ञानको चैलेजंको मुकाबला देश कसरि गर्छ र कुन उपाय ज्ञानको विभिन्न क्षेत्रमां भारतको प्रतिद्बन्द्बिताको सुविधा बड़ाउन्छ तेसमां मत दिनु৷

  • विज्ञान र प्रयुक्तिविद्याको प्रयोगशालाहरुमां नया ज्ञानको सृष्टि र प्रक्रियाको विषयमां अभिमत৷

  • बौद्धिक सम्पदा विषयक अधिकारको व्यवस्थापना सित जुड़ेको संस्थाहरुको कर्मपद्धतिकको उन्नततर बनाउनुको विषयमां मत दिनु৷

  • ज्ञानको प्रयोगलाइ कृषि र उद्योगको क्षेत्रमां बढ़ावा दिनु

  • सरकारलाइ कार्यकर, स्वच्छ र द्वायित्वशील सेवा प्रदानको लागि ज्ञानको क्षमतालाइ बढ़ाउनु र साधारण मान्छेहरुको सुविधाको बारेमां सोचेर प्रयोग पद्धिलाइ छान्नु


उद्देश्य

राष्ट्रीय ज्ञान आयोगको चूड़ान्त लक्ष्य हो देशलाइ एउटा स्फूर्त ज्ञान समाजमां बदलिनुको लागि सहायता गर्नु৷ यस कारण ज्ञानको वर्तमान तन्त्रमां आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी हो र ज्ञानको क्षेत्रमां नया प्रकारको सुविधा৷

ज्ञान क्षेत्रमां सबैको वृहत्तर अंशीदारि र समाजको सर्वस्तरमां ज्ञान क्षेत्रमां मुक्त प्रवेशाधिकार हो उद्देश्यपूर्तिरको मुख्य उद्देश्य৷

एइसब उद्देश्य पूर्ति गर्नुको लागि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निम्नोक्त कर्मकाण्डेको बारेमां सोचेर सबै उपयुक्त प्रातिष्ठानिक परिगठनको तैयारि गर्नुको बारेमां यो भन्दैछः

  • ज्ञान तन्त्रलाइ अझै शक्तिशाली गर्नु, घरेलु अनुसन्घान र आविष्कारलाइ यथेष्ट उत्साह दिनु र स्वास्थ्य-कृषि-शिल्पोद्योगको क्षेत्रलाइ पनि ज्ञान प्रयोगेको सुयोग दिनु৷

  • तथ्य र सम्प्रेषारण प्रयुक्तिको क्षेत्रमां उन्नतिको सुविधालाइ काम लगाउनु र शासनव्यवस्था र पारस्परिक सहयोगको उन्नति-साधन सम्भव गर्नु৷

  • विश्वस्तरको विभिन्न ज्ञान-तन्त्रको बीचमां आदान-प्रदान र सम्प्रेषारणको एउटा व्यवस्था सम्भव गर्नुको लागि प्रयास गर्नु৷