राष्ट्रिय ज्ञान आयोग
भारत सरकार
  


नया
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल

नई सिफारिशें

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
हाम्रो विषयमां | सांगठनिक रचना

सांगठनिक रचना


राष्ट्रीय ज्ञान आयोगमां अध्यक्षलाइ लिएर छयजना सदस्य हुनु हुन्छन् उन्हरु सबैजना आंशिक रूपले आफनु द्वायित्व पालन गर्छन् अनि यसको लागि कुनै पारिश्रमिक ग्रहण गर्नु हुँदैनन्৷

सदस्यहरुको काममां सहायता गर्छ एउटा छोट प्रायोगिक सहायक दल जसको अध्यक्ष हो सरकार द्बारा नियुक्त एकजना एक्सिकिउटिभ डिरेक्टर৷ विभिन्न कामको लागि कमिशन विभिन्न विशेषज्ञहरु लाइ आफनु काम सित जोड़नु सकिनछन् ৷

योजना आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोगको मूलस्रोत विशेष, परिकल्पना र बाजेटिंको लागि र संसदको विभिन्न प्रश्नोत्तरको लागि पनि हो৷

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जुन पद्धतितमां काम गर्छ तियो हो :
  1. विषय-विन्दुहरुलाइ चिन्हित गर्नु৷
  2. विभिन्न दायवद्ध व्यक्ति र गोष्ठीलाइ चिन्हित गर्नु र कुनै एउटा विषयमां प्रधान विषयहरुलाइ बुझने चेष्टा गर्नु৷
  3. विभिन्न क्षेत्रमां विशेषज्ञ र दक्ष मान्छेहरुलाइ लिएर कार्यदलहरु गठन; कार्यशालाको आयोजन र भिन्न भिन्न संस्था अथवा दायवद्ध गोष्ठीहरु सित आनुष्ठानिक अथवा अनौपचारिक रूपले आलोचना गर्नु৷
  4. योजना आयोग र विभिन्न संचालक मन्त्रालय सित आलोचना
  5. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगको विभिन्न सिफारिश लाइ विचारको लागि आयोगको अध्यक्षको पक्ष बाट प्रधानमन्त्रीलाइ चिठि गएको छ
  6. मूल सिफारिशहरु प्रधानमन्त्रीलाइ चिठि लेखेर र प्रथम पदक्षेप जस्तो आर्थिक दिकटिको बारेमां भन्नु৷ चिठि सित साधारण रूपले विभिन्न व्याख्यासूचक नथिपत्र पनि पठाउनु৷
  7. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगको सिफारिशहरुको विषये राज्य सरकारहरु शिष्ट समाज-गठनको नियोजित संस्थाहरुलाइ र अन्यान्य दायवद्ध मान्छे वा गोष्ठीको छेउ विस्तारितरूपले आलोचना र तेसको सम्प्रचार गर्नु
  8. प्रधानमन्त्रीको अफिसमां भएको सिफारिशहरुको प्रयोगको सूचना गर्नु
  9. दायवद्ध व्यक्ति र गोष्ठीहरुको मत पाये पछि प्रस्तावहरुको प्रायोगिक दिकहरुलाइ विचार गरेर सिफारिशहरुको चूड़ान्त रूपदान देखनु पर्छ