ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
ശുപാര്‍ശകള്‍

           ഭാഷ
           വിവര്‍ത്തനം
ന്യൂ  ലൈബ്രറികള്‍
ന്യൂ  ശൃംഖലകള്‍
ന്യൂ  തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം
ന്യൂ  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
ന്യൂ  ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ
           ഇ-ഗവര്‍ണസ്
           വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുളള അവകാശം