ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ | തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം

തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം

ഇന്‍ഡ്യയുടെ ദ്രുതഗതിയില്‍ വളരുന്ന സാമ്പത്തിക വ്യവ സ്ഥയുടെ ഒരു മുഖ്യ വശം സമര്‍ഥരും അഭ്യസ്തവിദ്യരു മായ തൊഴിലാളിബലവും പ്രായാധിക്യമുള്ള പടിഞ്ഞാറ ന്‍ സമൂഹത്തിനുമേലുള്ള ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായ നേട്ടവും ആണ്. സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരും മറ്റു സമര്‍ത്ഥരായ തൊഴിലാളികളും ശില്പികളും ഉത്പാദന ത്തിന്‍റെയും പ്രാഥമിക ചട്ടക്കൂട് വികസനത്തിന്‍റെയും നട്ടെല്ലായി മാറുന്നു. സമര്‍ഥരായ തൊഴിലാളികളുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്‍കിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകള്‍ നിയോക്താവിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കഴിവുകളുമായി ചേരാത്തതിനാല്‍ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് ഈ ആവശ്യം പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഡാറ്റ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഈ വ്യവസ്ഥയെ മാറുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിന് അനുസൃതമാക്കാനും ഭാവിയില്‍ ഈ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രപര നേട്ടത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും വേണ്ടി വഴങ്ങുന്നതും, ആശ്രയിക്കാവുന്നതും,എല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതും, സൃഷ്ടിപരവുമായ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യഭ്യാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത വളരെയാണ്.

ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍റെ പരിഗണനയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:
  • നിലവിലുള്ള സ്ഥാപന ഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുക
  • പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തങ്ങള്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആധാരിത പരിശീലനം, വിദൂര പഠനം, പ്രാദേശിക ആവശ്യകതകളും അഭിരുചികളും കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു വികേന്ദ്രീകൃത മാതൃക എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയുടെ പ്രവര്‍ത്തന വിപുലീകരണത്തിനായി പകര വിതരണ വ്യവസ്ഥകള്‍
  • സമര്‍ത്ഥരായ തൊഴിലാളികളുടെ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത നേരിടുകയും അനൌപചാരികവും അസംഘടിതവുമായ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുകയും ചെയ്യുക.
  • ക്രമാനുസൃതവും അംഗീകൃതവുമായ ചട്ടക്കൂട്
  • കൈത്തൊഴിലും തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിലുള്ള വിപരീതസഹവര്‍ത്തിത്വത്തെ നേരിടാന്‍ ദേശീയമായ റീബ്രാന്‍ഡിംഗ് പരീശീലനം

More Vocational Education links: ശുപാര്‍ശകള്‍     കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍സ്