ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | തുറന്നതും വിദൂരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം

തുറന്നതും വിദൂരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പേര് രജിസ്റ്റ്ര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം പകുതിയോളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് വിദൂരരീതീകളിലൂടെയാണ്. അതായത് ഓപ്പണ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൂടെയും പരമ്പരാഗത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കറസ്പോണ്ടന്‍സ് കോഴ്സുകളിലൂടെയും. പക്ഷേ, വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ബ്രാന്‍റ് സമതുലനം (വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഉപരിപഠനത്തിനും യോജിച്ച തൊഴിലുകള്‍ക്കുംവേണ്ടി അംഗീകരിക്കല്‍) ഇപ്പോഴും പ്രശ്നവിഷയമാണ്. മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം അവസരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓപ്പണ്‍ കോഴ്സ് പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഉണ്ട്. ഓപ്പണ്‍ കോഴ്സ് പദ്ധതികളുടെ വ്യാപനം സുഗമമാക്കാന്‍ വേണ്ട ബ്രോഡ് ബാന്‍റും ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്‍ ഒന്നുകൂടി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ദേശീയവിദഗ്ധര്‍ക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി അത്തരം സാമഗ്രികളുടെ ഒരു ശേഖരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍റെ പരിഗണനയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:
  • വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സമര്‍ത്ഥമായ ടെക് നോളജിയുടെ ഉപയോഗം.
  • വെര്‍ച്വല്‍ ക്ലാസ്മുറികളുടെ സ്ഥാപനത്തിനായി ബ്രോഡ്ബാന്‍റും ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും.
  • രാജ്യത്ത് ഓപ്പണ്‍ കോഴ്സ് വെയറിന്‍റെയും വിഭവങ്ങളുടെയും വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഖരങ്ങള്‍.
  • ഒ.സി.ഡബ്ല്യൂവിന്‍റെ വികസനത്തിലും നിലവാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും അന്തര്‍തലപ്രവര്‍ത്തന സൌകര്യം ഏ ര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിലും വ്യവസായങ്ങള്‍ ഇടപെടണം.

More Open and Distance Education links: കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍സ്