ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ | ശൃംഖലകള്‍

1. വിജ്ഞാന ശൃംഖല

നമ്മുടെ ദേശത്തില്‍ വേണ്ടത്ര ഗുണ നിലവാരമുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഉദ്യോഗവൃന്ദത്തിന്‍റെ സൃഷ്ടി എന്ന വെല്ലുവിളി നേരിടാനായി വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും വിഭവങ്ങളും വിപുലമായ രീതിയില്‍ ആവശ്യമാണ്.എന്നാല്‍ വേണ്ടത്ര ഗവേഷണ സൌകര്യ ങ്ങളോടു കൂടിയ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകണം എന്നത് ഒരു ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ആകില്ല. ഈ വെല്ലുവിളി നേരിടാനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗം ഇപ്പോള്‍ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മികച്ച കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മാത്രം ലഭ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികളും, ഉപാധികളും, സൌകര്യങ്ങളും മറ്റു സര്‍വ്വകലാശാലകളുമായും, സാങ്കേതിക, കാര്‍ഷിക, വൈദ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നതാണ്. കൂടാതെ ലോകത്ത് എല്ലാ യിടത്തും പല തലങ്ങളിലുമുള്ള ഗവേഷണ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുഖ്യമായും നടന്നുവരുന്നത് അന്തര്‍ സംസ്ഥാനമോ അന്തര്‍ദേശീയമോ ആയ സഹകാരിത്വം മുഖേനയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആധാരിതവും, ഡാറ്റാ ആധാരിത വും ആയ ഗവേഷണ പ്രശ്നങ്ങളിലെ വര്‍ദ്ധിച്ച പ്രവര്‍ത്ത നമാണ് ഇത് ആവശ്യമാക്കിത്തീര്‍ത്തത്. കൂടിയാലോചന കളും, ഡാറ്റാ പങ്കിടലും, വിഭവ പങ്കിടലും ആണ് ഈ സമീപനത്തിന്‍റെ മുഖ്യ ഘടകങ്ങള്‍. അതിനാല്‍ ഭാരതീയ ഗവേഷകര്‍ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംയുക്തസംരംഭങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തില്‍ സൌകര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതും മിതമായ വില യ്ക്ക്. എണ്‍പതുകളില്‍ യൂറോപ്പില്‍ ഉടലെടുത്ത് ലോക മെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ച R&D വ്യവസ്ഥക ളും ഡാറ്റകളും പങ്കിടുന്ന സമീപനത്തിന് അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇന്‍ഡ്യയിലും ഒരു പ്രായോഗിക പരിഹാരം നല്‍കാന്‍ കഴിയും.

ഈ അവസരത്തില്‍ ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സര്‍വ്വകലാശാലകളേയും, R&D സ്ഥാ പനങ്ങളേയും, S&T സ്ഥാപനങ്ങളേയും; ആരോഗ്യ സേവ ന സൌകര്യങ്ങള്‍, കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ വിപുലീകരണ സ്ഥാപനങ്ങളേയും ലൈബ്രറികളേയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കാര്യപ്രാപ്തിയും മൂല്യനിലവാരവുമുള്ള കുറഞ്ഞത് 100 Mbps പ്രവേശന വേഗതയുള്ള ഒരു ശൃംഖല രൂപീകരി ക്കുന്നതിന്‍റെ സാധ്യത ആരായാനായി ഒരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തു. ഇതിന്‍റെ ഉദ്ദേശങ്ങളും സമീപനവും പ്രതിപാ ദിക്കുന്ന ഒരു ധവളപത്രം NKC യുടെ പുറമേനിന്നുള്ള വിദദ്ധനായ ഡോ. DPS സേഠ് തയ്യാറാക്കി. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുടെ ഇടയില്‍ വ്യാപകമായി വിതരണ ചെയ്യുകയും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പ്രതി കരണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും NKC ശുപാര്‍ശകള്‍ക്ക് അന്തിമരൂപം നല്‍കുന്നതിനുമുന്‍പായി അതില്‍ ഉള്‍ക്കൊ ള്ളിക്കുകയും ചെയ്യും.

2. ആരോഗ്യ വിവര ശൃംഖല

ഭാരതത്തിലെ ആരോഗ്യ പരിപാലന വിതരണത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആശ്രയിക്കാവുന്ന, ദ്രുത ഗതിയിലുള്ള, തത്സമയ ആരോഗ്യ ഡേറ്റാ സംഭരണ വ്യവസ്ഥ അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, ആരോഗ്യ പരിപാ ലന വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ വളര്‍ച്ച ഡാറ്റാ സംഭരണത്തിലും പ്രചരണത്തിലും അനേകം വ്യത്യസ്ത സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാം. ഇതും പര സ്പരപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ കുറവും ആരോഗ്യപരിപാലന ത്തിന്‍റെ ചിലവ് വളരെയധികം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചേയ്ക്കാം. ഇതിനെയും ലോകത്തിലെ പരിപക്വമായ ആരോഗ്യ പരിപാലന വ്യവസ്ഥകള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളേയും മുന്‍കൂട്ടി തടുക്കുന്നതിന് ഒരു ആരോഗ്യ ശൃംഖല വളരെ ആവശ്യമാണ്.

ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍ ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യ വിവര ശൃംഖലയില്‍ ഒരു പ്രവര്‍ത്തി സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഈ സംഘം വിപുലമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരി ക്കയാണ്. കൂടാതെ ആവശ്യമായ IT, ചികിത്സാ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍, ദേശീയതല, വെബ് ആധാരിത, സുരക്ഷിത ഇലക്ട്രോണിക് ആരോഗ്യ വിവര വ്യവസ്ഥയി ലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട നിയന്ത്രിത ചട്ടക്കൂട് മുതലായ വിഷയങ്ങളെയും പരാമര്‍ശിക്കും. പ്രവര്‍ത്തിസംഘം അതിന്‍റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് 2006 ആഗസ്റ്റ് മാസം 21ന് നടത്തി.


More Networks links: ശുപാര്‍ശകള്‍     കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍സ്