ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | സാക്ഷരത

സാക്ഷരത

2007ഓടെ 15നും 35നും ഇടയ്ക്കു പ്രായമുള്ള നിരക്ഷരരെ 75%പ്രായോഗിക സാക്ഷരതാനിവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തണ മെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് 1988-ല്‍ ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനുവേണ്ടി സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ആയ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് ജനശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുകയും വിശാല പ്രോഗ്രാമായ സമൂഹ സാമൂഹ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉദ്ബോധനത്തിനും ഒപ്പം സാക്ഷരതയെ സംയോജിപ്പി ക്കുകയും ചെയ്തു. 2001 ലെ സെന്‍സസ് രാജ്യത്തെ സാക്ഷരതാശതമാനം 1991ലെ 52.21% ത്തില്‍ നിന്നും 65.38%മായി ഉയര്‍ന്നതായി കാണിക്കുന്നു. ഇദംപ്രഥമമായി ഈ ദശാബ്ദത്തില്‍ നിരക്ഷരരുടെ ആകെ സംഖ്യ 329 മില്യനില്‍ നിന്നും 304 മില്യനായി കുറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ദേശീയ അനുപാതം അനേകം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും, അവശിഷ്ട നിരക്ഷതയും, പ്രാദേശിക, ജാതി, ലിംഗഭേദങ്ങളും കാരണം പ്രശ്ന സങ്കീര്‍ണമായിതന്നെ തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ സാക്ഷരരല്ലാത്തവരുടെ ആകെ സംഖ്യ ഭീമമായി തന്നെ തുടരുമ്പോഴും വിജ്ഞാന സമാജ സൃഷ്ടിയുടെ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദേശത്തിനും അതിന്‍റെ ജനസംഖ്യയിലെ മുഖ്യഭാഗം നിരക്ഷരരായി തുടരുന്നത് അനുവദിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍റെ പരിഗണയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ :
  • ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷന്‍റെ പുനഃപരിശോധന
  • സാക്ഷരതാ പ്രോഗ്രാമില്‍ ICTയുടെ ഉപയോഗം, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അധിഷ്ഠിത പഠനം തുടങ്ങി സാക്ഷരതയുടെ ആദ്യപടികളോടുള്ള ബഹുമുഖ സമീപനം
  • ശിക്ഷണ സാമഗ്രി വികസനവും പരിശീലനവും
  • സാക്ഷരതയുടെ ആദ്യപടികളേയും പരിഷ്കൃതാശയങ്ങ ളേയും മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങള്‍
  • ഔപചാരിക അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥ യുമായുള്ള സമാനതകള്‍

More Literacy links: കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍സ്