ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം

നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം

പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഒരു ഘടകമായ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സമൂഹത്തില്‍ നിയമത്തിന്‍റെ ചരിത്രപരമായ ഉപയോഗം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ആഗോളീവത്ക്കരണത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം വിജ്ഞാന തത്വങ്ങളുടെ രചനയ്ക്കും സമൂഹത്തില്‍ അത്തരം തത്വങ്ങളെ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു സുപ്രധാന കണ്ണിയാണ്. അക്കാദമിക തലം, കോടതി വ്യവഹാരം, കമ്പനിവ്യവഹാരം, ഗവണ്മെന്‍റ്, പൊതുസമാജം എന്നീ തലങ്ങളില്‍ പരീശീലനം സിദ്ധിച്ച നിയമജ്ഞരുടെ ആവശ്യകത കഴഞ്ഞ കുറെ വര്‍ഷങ്ങളായി വളരെയധികം വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല വരുന്ന വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള തജ്ഞരുടെ ആവശ്യകത പതിന്‍മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ഭാരതത്തില്‍ നിയമവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമായ ദീര്‍ഘദര്‍ശനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ദര്‍ശനം ഉത്കൃഷ്ടമാക്കുന്നതിലും നിരന്തര ശ്രദ്ധ നല്‍കണം.

ദേശീയ വിജ്ഞാനക്കമ്മീഷന്‍ നിയമവിദ്യാഭാസ ത്തെ ക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ ചില പ്രസിദ്ധരായ നിയമജ്ഞന്‍മാരുമായും പണ്ഡിതന്‍മാരുമായും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിവരുകയാണ്. പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാന വിഷയങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:
  • ഉത്തമ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ലഭ്യത
  • പ്രതിഭാശാലികളായ അധ്യാപകരെ ആകര്‍ഷിക്കുകയും നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുക
  • പാഠ്യപദ്ധതികളുടെ നിരന്തര അഭിവൃദ്ധിക്കായി മേഖലകള്‍ കണ്ടെത്തുക
  • ആന്തരഘടനയേയും കാര്യനിര്‍വ്വഹണത്തേയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് നൂതന പരിഹാരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുക
  • നിയമാനുസൃത പ്രശ്നങ്ങള്‍
  • ആഗോളതലത്തോട് കിടനില്‍ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗൌരവകരമായ ഗവേഷണ പാരമ്പര്യം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക.
  • സമൂഹത്തിന്‍റെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും പല തലങ്ങളിലേയും ആവശ്യങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നല്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം രൂപീകരീക്കുക

More Legal Education links: കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍സ്