ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | ഭാഷ

ഭാഷ

ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു ബഹു-ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തില്‍ ഭാഷയുടെ പ്രസക്തി ഒരു ആശയവിനിമയ മാധ്യമമെന്ന നിലയിലോ, പഠനമാധ്യമമെന്ന നിലയിലോ മാത്രമല്ല പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഒരു നിര്‍ണായകഘടകമെന്ന നിലയില്‍ കൂടിയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനവും പ്രാവീണ്യവും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശനത്തേയും തൊഴില്‍ സാധ്യതകളേയും സാമൂഹിക അവസര ലഭ്യതകളേയും നിര്‍ണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടക മായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍ മതിയായ പരിശീലനം ലഭിക്കാതെ സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കി പുറത്തുവരുന്നവര്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ലോകത്തില്‍ പ്രതിസന്ധി യിലാകാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷില്‍ നല്ല പ്രാവീണ്യമില്ലാത്തവര്‍ ക്ക് നമ്മുടെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശന മത്സരം ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായി അനുഭവ പ്പെടുന്നു. ഇതിന്‍റെ തിക്തഫലം തൊഴില്‍ മേഖലയിലും പ്രൊഫഷണല്‍ ഉദ്യോഗങ്ങളി ലും മാത്രമല്ല വെള്ളക്കോളര്‍ തൊഴിലുകളിലും കൂടി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പാര്‍ലമെന്‍റ് അംഗങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ സാമൂഹ്യ സംഘടനകള്‍, നിയമ വൈദ്യരംഗ ങ്ങള്‍ എന്നീ മേഖലകളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ ഭരണ അക്കാദമിക,മാധ്യമ, വ്യവസായ തലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തി ക്കുന്നവര്‍ തുടങ്ങി വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ അനൌപചാരിക ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കു ന്നതിന്‍റെ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാന്‍ കമ്മീഷന്‍ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനസംഘത്തേയും രൂപീകരിച്ചു. പ്രവര്‍ത്ത നസംഘത്തിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റേയും വ്യാപക കൂടിയാലോ ചനകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറി ച്ച് കമ്മീഷന്‍ അതിന്‍റെ ശുപാര്‍ശകള്‍ ഈയിടെ സമര്‍പ്പി ച്ചു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ ശുപാര്‍കള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കേണ്ട തലം, ഭാഷാ അധ്യയനം, അനുയോജ്യ മായ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍, അധ്യാപക പരിശീലനം, വേണ്ടത്ര വിഭവ പിന്‍തുണ (അധ്യാപകരുടെയും പഠനസാമഗ്രികളുടെയും കാര്യത്തില്‍) ഭാഷാ പഠനത്തില്‍ ICT യുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു.


More Language links: ശുപാര്‍ശകള്‍