ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍

പ്രവേശനം
സാക്ഷരത
ഭാഷ
വിവര്‍ത്തനം
ലൈബ്രറികള്‍
ശൃംഖലകള്‍
പോര്‍ട്ടലുകള്‍

ഉദ്ദേശങ്ങള്‍
സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം
നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം
മാനേജ്മെന്‍റ് വിദ്യാഭ്യാസം
എന്‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം
തുറന്നതും വിദൂരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം
സൃഷ്ടി
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ
ബൌദ്ധിക വസ്തു അവകാശങ്ങള്‍ (IPRs)
നവീകരണം
വ്യവസായസംരംഭം

പ്രയോഗം
പരമ്പരാഗതമായ
കൃഷി

സേവനങ്ങള്‍
ഇ-ഗവര്‍ണസ്