ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
NKC പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ | ശില്പശാലകളും സെമിനാറുകളും

ശില്പശാലകളും സെമിനാറുകളും

  1. പരിഭാഷ
  2. ശൃംഖലകള്‍
  3. സാക്ഷരത
  4. സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം
  5. മുസ്ലീം വിദ്യാഭ്യാസം
  6. തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം
  7. തുറന്നതും വിദൂരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം
  8. ബൌദ്ധിക വസ്തു അവകാശങ്ങള്‍
  9. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികതയും