ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  


ನವ
ಭಾರತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು
ಭಾರತೀಯ ಜಲ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು

ನವ ಸಲಹೆಗಳು

  ಭಾಷೆ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
ಸಲಹೆಗಳು

           ಭಾಷೆ
           ಭಾಷಾಂತರ
New  ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
New  ಜಾಲಗಳು
New  ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲಗಳು
New  ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ
New  ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ
New  ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
New  Legal Framework for Public Funded Research
           ಇ - ಗವರ್ನೆನ್ಸ್
           ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು