ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  


ನವ
ಭಾರತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು
ಭಾರತೀಯ ಜಲ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು

ನವ ಸಲಹೆಗಳು

  ಭಾಷೆ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳು | ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಾಲಾ (ತರಗತಿ 12)ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸರಾಸರಿ 20% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸದೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪೂರಿತ ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತ್ರುತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು.:
  • ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಷಯಗಳಾದ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
  • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ.
  • ಪ್ರಶಾಸನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ.
  • ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿವಿಡಿ.
  • ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
  • ನಿಯಂತ್ರಣ ರಚನಾಕಾರ್ಯ
  • ನಿಯಂತ್ರಣ ರಚನಾಕಾರ್ಯ

In his address to launch the NKC’s Report to the Nation on January 12th, the Prime Minister remarked, “The Commission’s reports have many useful ideas for reforming higher education. These are all ideas that merit serious discussion. I would urge the Commission to take these ideas across the country and build consensus.”

In pursuance of this directive from the Prime Minister, NKC has sent out the report to a wide range of stakeholders including the central government, state governments, vice chancellors and university representatives, colleges and their principals, NGOs and think-tanks. Further several national, regional and local seminars are also being planned to disseminate and discuss the recommendations. For some of the feedback on the higher education report, see ‘Continuing Dialogue’.
More Higher Education links: ಸಲಹೆಗಳು
Continuing Dialogue on Higher Education