ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  


ನವ
ಭಾರತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು
ಭಾರತೀಯ ಜಲ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು

ನವ ಸಲಹೆಗಳು

  ಭಾಷೆ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಪ್ರವೇಶ
ಸಾಕ್ಷರತೆ
ಭಾಷೆ
ಭಾಷಾಂತರ
ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
ಜಾಲಗಳು
ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲಗಳು

ಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿರ್ಮಾಣ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು(ಐ.ಪಿ.ಆರ್ ಗಳು)
ಹೊಸ ಪದ್ದತಿಯ ಆಚರಣೆ
ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ

ಅನ್ವಯ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ
ಕೃಷಿ

ಸೇವೆಗಳು
ಇ - ಗವರ್ನೆನ್ಸ್