ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  


ನವ
ಭಾರತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು
ಭಾರತೀಯ ಜಲ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು

ನವ ಸಲಹೆಗಳು

  ಭಾಷೆ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಇ - ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಐದು ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.


ಪ್ರವೇಶ
ಸಾಕ್ಷರತೆ
ಭಾಷೆ
ಭಾಷಾಂತರ
ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
ಜಾಲಗಳು
ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲಗಳು

ನಿರ್ಮಾಣ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು(ಐ.ಪಿ.ಆರ್ ಗಳು)
ಹೊಸ ಪದ್ದತಿಯ ಆಚರಣೆ
ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ

ಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ

ಅನ್ವಯ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ
ಕೃಷಿ

ಸೇವೆಗಳು
ಇ - ಗವರ್ನೆನ್ಸ್


ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪುಗಳು
ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು / ವಿಚಾರ ಸಂರ್ಕೀಣ ಗಳು
ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಭಾಷೆ
ಭಾಷಾಂತರ
ನವ: ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು

ನವ: ಜಾಲಗಳು
ನವ: ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲಗಳು
ನವ: ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ನವ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ನವ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಇ - ಗವರ್ನೆನ್ಸ್
ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು


ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಸದಸ್ಯರುಗಳು
ಸಂಸ್ಥೆ
ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ
ಹಣಕಾಸು