ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  


ನವ
ಭಾರತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು
ಭಾರತೀಯ ಜಲ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು

ನವ ಸಲಹೆಗಳು

  ಭಾಷೆ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
ಎನ್.ಕೆ.ಸಿ. ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ | ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು / ವಿಚಾರ ಸಂರ್ಕೀಣ ಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು / ವಿಚಾರ ಸಂರ್ಕೀಣ ಗಳು

 1. ಭಾಷಾಂತರ
 2. ಜಾಲಗಳು
 3. ಸಾಕ್ಷರತೆ
 4. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ
 5. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ
 6. ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ
 7. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ
 8. ಭೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು
 9. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 10. Agriculture
 11. Libraries