ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  


ನವ
ಭಾರತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು
ಭಾರತೀಯ ಜಲ ಬೃಹತ್ ನೇರ ಜಾಲವನ್ನು

ನವ ಸಲಹೆಗಳು

  ಭಾಷೆ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
ಎನ್.ಕೆ.ಸಿ. ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ | ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪುಗಳು.

ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪುಗಳು.

  1. ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
  2. ಭಾಷೆ
  3. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲ
  4. ಪದವೀ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ
  5. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
  6. ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ
  7. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ
  8. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ
  9. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ