રાષ્ટ્રીય જ્ઞાનપંચ
ભારત સરકાર
  


નવા
ભારતીય શક્તિ પોર્ટલ (માહિતી સમન્વય)
ભારતીય પાણી પોર્ટલ (માહિતી સમન્વય)
નવી ભલામણો
ગુજરાતી મધ્યક મીડીયા

  ભાષા
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
રાષ્‍ટ્રીય જ્ઞાન આયોગ એ ભારતનાં માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું ઉચ્‍ચસ્‍તરીય પરામર્શક અંગ છે, જેનો હેતુ ભારતને જ્ઞાન સમુદાયમાં રૂપાંતરિત કરવાનો છે. શિક્ષણથી શરૂ કરીને ઈ-ગવર્નન્‍સ સુધીના જ્ઞાનની વિદ્યાશાખાનાં પાંચ વિસ્‍તારોને તે આવરી લે છે:


સંપર્કનો માર્ગ
સાક્ષરતા
ભાષા
ભાષાંતર
ગ્રંથાલયો
નેટવર્કસ
પોર્ટલ

રચના
વિજ્ઞાન અને તકનીકી
બૌધિક મિલ્કત હક્કો (આઈ પી આર એસ)
ઔદ્યોગિક માલિકી

સામાન્ય ખ્યાલ
શાળાકીય શિક્ષણ
વ્યવસાયિક શિક્ષણ
ઉચત્તર શિક્ષણ
દાક્તરી શિક્ષણ
સંચાલન શિક્ષણ
એન્જીનિયરીંગ શિક્ષણ
મુક્ત અને દુર શિક્ષણ

પ્રયોજ્ય
પ્રણાલીગત જ્ઞાન
ખેતી

સેવાઓ
ઈ-ગવર્નસ


કાર્યજૂથ
કાર્યશાળા-સંમેલનો
સર્વેક્ષણ

ભાષા
ભાષાંતર
ગ્રંથાલય
નેટવર્ક
પોર્ટલ
વ્યવસાયિક શિક્ષણ
ઉચ્ચ શિક્ષણ
વિજ્ઞાન અને તકનીકી
લોકો દ્વારા સખાવતી સંશોધન માટેનો કાયદાકીય ઢાંચો
નવીન ઉપક્રમ
ઈ-ગર્વનન્સ
શિક્ષણનો અધિકાર


સંદર્ભોની શરતો અને હેતુઓ
સભ્યો
સંગઠનો
સલાહકારો અને કર્મચારીગણ
નાણાં